Usluge

Stručni nadzor gradnje

Pružamo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) te Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13).

(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

(2) Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

Tehničko savjetovanje

Tehničko savjetovanje osigurava našim klijentima usluge strateškog managementa u gradnji. Naše bogato iskustvo i praktično znanje omogućuju nam da pružamo podršku u izvršavanju građevinskih projektata na vrijeme i unutar planiranog budžeta.

Tehničko savjetovanje nudi educirano i iskusno međudjelovanje između klijenta, projektanta i izvođača. Ovo omogućava klijentima da iskoriste našu profesionalnost, stručnost, znanje te iskustvo kako bi donijeli troškovno učinkovite odluke na vrijeme.

Energetsko certificiranje

Pružamo usluge energetskog certificiranja zgrada. U nastavku dajemo značenja pojedinih pojmova vezanih za energetsko certificiranje zgrada prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14).

Prema Pravilniku o energetskim pregledima zgrade i energetskom certificiranju vrste zgrada u cjelini ili građevinska cjelina odnosno poseban dio zgrade za koje se izdaje energetski certifikat su:

Izrada elaborata etažiranja

Elaborat etažiranja ili plan posebnih dijelova zgrade definira bitne podatke za nedvojbeni upis svakog posebnog dijela nekretnine u zemljišnu knjigu.

Sastoji se od tabelarnog prikaza veličine i vrste prostora, zatim vlasništva nad posebnim i zajedničkim dijelovima zgrade, prijedloga razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova, prijedloga razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebne dijelove nekretnine. Tu je sadržan i grafički dio elaborata te prijedlog upisa u zemljišne knjige.

Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva provodi se u tri faze: prikupljanje dokumentacije, izrada elaborata etažiranja te pravni proces u etažiranju.

Kako bi izradili elaborat o etažiranju, investitor nam treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Studije izvodljivosti

Naši zaposlenici educirani su i za izradu studija izvodljivosti za različite projekte. Studija je ključni dokument prilikom pripreme projektne dokumentacije za apliciranje na natječaje za korištenje sredstava iz raznih EU fondova.

Izrada studije zahtjeva timski rad i kvalitetnu suradnju sa Investitorm kako bi se prikupilo što više potrebnih podataka kojima se dokazuje da projekt zadovljava sve uvjete za financiranje. Detaljno i prema propisanoj metodologiji za izradu studije analiziramo i obrađujemo sve podatke. Prema potrebi i sukladno zahtjevima izrađujemo i analize troškova i koristi (CBA ANALIZA).